אודות

מדד הנגישות העירוני, הוא מיזם משותף מיסודן של הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון וקרן משפחת רודרמן, בשותפות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים וג'וינט ישראל.
מטרת המדד היא לחולל שינוי במודעות הציבור להשתתפותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בחברה בישראל. המדד מבקש למדוד את רמת ההשתתפות של אנשים עם מוגבלות בעשרים רשויות שונות במדינת ישראל, על ידי ניתוח של מרכיבים שונים, היוצרים יחד תמונה שלמה.

ייחודיות המדד:

מדד הנגישות העירוני נותן מידי שנה תמונת מצב כוללת על חייהם של אנשים עם מוגבלות, בהיבטים שונים. המדד מבצע ניתוח תמונת מצב מתמשכת לאורך שנים, באופן שמאפשר השוואה ובחינת התקדמות ושיפור ברשויות.
אנו תקווה כי ממצאי המחקר יהוו כלי עזר עבור הרשויות לשיפור איכות חיי תושביהם, כמו גם כלי להגברת המודעות של כלל הציבור, לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

 

על השותפות:

הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון

נוסדה במטרה להעניק לקהילה תוך הקשבה לצרכיה, והיא פועלת במספר תחומים מרכזיים בישראל: בריאות, חינוך, ילדים ונוער, תרבות, אמנות וספורט, אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות ונכויות. בקרן רואים בערך הנתינה זכות ואחריות גדולה, ותפיסת העולם בה מושתתת על שלושה ערכים יהודיים: צדקה, חסד, ותיקון עולם. כאחת מהקרנות המשפחתיות הפרטיות הגדולות בישראל, הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון משקיעה כל שנה במגוון רב של פרויקטים, עמותות, וארגונים חברתיים. הקרן פועלת לפי מודלים עסקיים, ומתייחסת לפילנתרופיה כהשקעה חברתית ארוכת טווח, במסגרת חזון עשיית הטוב, ומתוך מערך מוגדר של מטרות וקריטריונים.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקרן: www.arisonfoundation.com

קרן משפחת רודרמן

הינה קרן פילנתרופית פרטית הפועלת לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה בישראל ובארצות הברית.
הקרן תומכת ומקדמת שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים ומממנת יוזמות ותכניות חדשניות המאפשרות זאת. אנו מאמינים כי חברה משגשגת היא חברה אשר מאפשרת מימוש מלוא הפוטנציאל של כלל אזרחיה באופן הוגן וכי שילוב בקהילה היא זכותו הבסיסית של כל אדם. היוזמות והתכניות הנתמכות על ידי הקרן מציעות מגוון שירותים ואפשרויות בתחומים: כלכלי-תעסוקתי, דיור, השכלה, ועוד. הקרן הקימה לפני כשלוש שנים את לינק20 תנועה חברתית גלובלית של צעירים, עם וללא מוגבלות, המקדמת את זכויותיהם של צעירים ואנשים עם מוגבלויות.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקרן www.rudermanfoundation.org

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים

היא יחידה אשר פועלת למניעת אפליה ולקידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. הנציבות פועלת מכח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכן אמונה על קידום וניטור אמנת באו״ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות. הנציבות פועלת באמצעות קידום מדיניות וחקיקה, אכיפה ותביעות, טיפול בפניות ציבור, פיתוח ידע, הסברה ושינוי עמדות, וזאת על מנת לוודא כי אנשים עם מוגבלות יוכלו לחיות את חייהם בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד תוך מיצוי מלוא יכולותיהם.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר www.gov.il/mugbaluyot

 

ישראל מעבר למגבלות, ג'וינט ישראל

יוזמים ומפתחים מגוון תכניות שנועדו להגביר את השתתפותם והשתלבותם של אנשים עם מגבלות: החל בזיהוי הבעיה וגיבוש הפתרון והמשך בטיפוח המודל באמצעות ניסוי, הערכה ומדידה, יישום שינויים בהתאם לתוצאות והכנה להטמעה ולהפצה רחבה. כבר למעלה מעשור אנו מחברים את הכוחות המובילים במגזר החברתי, הציבורי והעסקי בישראל וממנפים את מיטב היכולות והמשאבים סביב תפיסת עולם הרואה את האדם עצמו במרכז, ולא רק את האילוצים בחייו. זאת, תוך מאמץ לקדם תמורות משמעותיות בתשתיות הפיזיות והחברתיות, כמו גם בשינוי עמדות, בחקיקה ובמדיניות לטווח הארוך.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר http://www2.jdc.org.il/he/disabilities