אודות

מדד הנגישות העירוני, הוא מיזם משותף לקרן משפחת רודרמן ולקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון, מתוך מטרתן המשותפת לחולל שינוי במודעות הציבור להשתתפותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בחברה בישראל. המדד מבקש למדוד את רמת ההשתתפות של אנשים עם מוגבלות בעשרים רשויות שונות במדינת ישראל, על ידי ניתוח של מרכיבים שונים, היוצרים יחד תמונה שלמה:

  • בחינת הנגישות, כפי שנחווית על ידי אנשים עם מוגבלויות שונות, בצריכת שירותים שונים בעיר
  • תחושות ההשתתפות והמעורבות החברתית של אנשים עם מוגבלות המתגוררים בעיר
  • שביעות הרצון הכללית של אנשים עם מוגבלות
  • עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות.


ייחודיות המדד:

מדד הנגישות העירוני נותן תמונת מצב כוללת על חייהם של אנשים עם מוגבלות, בהיבטים שונים – פיזיים, חברתיים ופסיכולוגיים.
המדד מבצע ניתוח תמונת מצב מתמשכת לאורך שנים, באופן שמאפשר השוואה ובחינת התקדמות ושיפור ברשויות.
המדד הוא ייחודי גם בהיקף הנתונים שאוסף וגם בשילוב בין מתודות מחקר שונות – ראיונות טלפוניים, סקרים ובדיקות בשטח בזמן אמת. היקף וגיוון זה מאפשרים לשקלל מדד רחב ומשמעותי המניע לפעולה.
אנו תקווה כי ממצאי המחקר יהוו כלי עזר עבור הרשויות לשיפור איכות חיי תושביהם, כמו גם כלי להגברת המודעות של כלל הציבור, לזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.


על השותפות:

קרן משפחת רודרמן הינה קרן פילנתרופית פרטית הפועלת לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה בישראל ובארצות הברית.
הקרן תומכת ומקדמת שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות בכל תחומי החיים ומממנת יוזמות ותכניות חדשניות המאפשרות זאת. אנו מאמינים כי חברה משגשגת היא חברה אשר מאפשרת מימוש מלוא הפוטנציאל של כלל אזרחיה באופן הוגן וכי שילוב בקהילה היא זכותו הבסיסית של כל אדם. היוזמות והתכניות הנתמכות על ידי הקרן מציעות מגוון שירותים ואפשרויות בתחומים: כלכלי-תעסוקתי, דיור, השכלה, ועוד. הקרן הקימה לפני כשנתיים את לינק20 תנועה חברתית גלובלית של צעירים, עם וללא מוגבלות, המקדמת את זכויותיהם של צעירים ואנשים עם מוגבלויות.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקרן www.rudermanfoundation.org


הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון נוסדה במטרה להעניק לקהילה תוך הקשבה לצרכיה, והיא פועלת במספר תחומים מרכזיים בישראל: בריאות, חינוך, ילדים ונוער, תרבות, אמנות וספורט, אוכלוסיות מעוטות הזדמנויות ונכויות. בקרן רואים בערך הנתינה זכות ואחריות גדולה, ותפיסת העולם בה מושתתת על שלושה ערכים יהודיים: צדקה, חסד, ותיקון עולם. כאחת מהקרנות המשפחתיות הפרטיות הגדולות בישראל, הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון משקיעה כל שנה במגוון רב של פרויקטים, עמותות, וארגונים חברתיים. הקרן פועלת לפי מודלים עסקיים, ומתייחסת לפילנתרופיה כהשקעה חברתית ארוכת טווח, במסגרת חזון עשיית הטוב, ומתוך מערך מוגדר של מטרות וקריטריונים.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר הקרן: www.arisonfoundation.com