מדד 2019

מחקר זה בוחן את עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות לשנת 2019 (וממשיך את המחקר שנעשה בשנים 2016-2018), כמו גם את תפיסת הנגישות ושביעות הרצון מאיכות החיים של אנשים עם מוגבלות. סה"כ לקחו חלק במחקר למעלה מ-6,500 משתתפים, עם וללא מוגבלות. המחקר נעשה על ידי מרכז אקורד באוניברסיטה העברית.

המחקר מציג ממצאים, הן ברמה הארצית והן ברמה העירונית, לגבי עמדות הציבור בישראל כלפי אנשים עם מוגבלות במגוון מדדים פסיכולוגיים: תפיסות, רגשות, כוונות התנהגות ועמדות הציבור לגבי תפקוד הרשות המקומית ביחס לאנשים עם מוגבלות, וכן מציג את תפיסת הנגישות ושביעות הרצון של אנשים עם וללא מוגבלות ביחס לחמישה תחומי חיים מרכזיים בישראל: חיי פנאי וחברה, דיור, תעסוקה, תחבורה ובריאות.

הממצאים מראים מגמה כללית של שיפור קטן אך עקבי בעמדות, ברגשות ובהתנהגות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות. בנוסף, בהשוואה לשנים הקודמות, נמצאו שיפור במדד הנגישות המשוקלל בערים השונות בישראל.
עוד מגלים ממצאי המחקר כי בהשוואה לאנשים ללא מוגבלות, מרבית האנשים עם מוגבלות חשים באופן עקבי כי השירותים בחמשת תחומי החיים אינם נגישים להם ואינם מותאמים לצרכיהם. הפערים הגדולים ביותר בתפיסות הנגישות בין אנשים עם וללא מוגבלות נמצאו בתחום התעסוקה וכן בשירותי הבריאות.

לדו״ח המלא