מדד 2020

מחקר זה בוחן את עמדות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות לשנת 2020 (וממשיך את המחקר שנעשה בשנים 2016-2019), כמו גם את השפעת משבר הקורונה על חייהם של אנשים עם וללא מוגבלות.
סה"כ לקחו חלק במחקר למעלה מ-6,500 משתתפים, עם וללא מוגבלות. המחקר נעשה על ידי מרכז אקורד באוניברסיטה העברית.

המחקר מציג ממצאים, הן ברמה הארצית והן ברמה העירונית, לגבי עמדות הציבור בישראל כלפי אנשים עם מוגבלות במגוון מדדים פסיכולוגיים: תפיסות, רגשות, כוונות התנהגות ועמדות הציבור לגבי תפקוד הרשות המקומית ביחס לאנשים עם מוגבלות, וכן מציג את השפעת משבר הקורונה על תחומי חיים שונים כגון: שירותי בריאות, רווחה נפשית, תעסוקה, תחושת קהילתיות, יחסים עם הרשות המקומית ועוד.

הממצאים מראים מגמה כללית של שיפור קטן אך עקבי בעמדות, ברגשות ובהתנהגות הציבור כלפי אנשים עם מוגבלות. בנוסף, בהשוואה לשנים הקודמות, נמצאו שיפור במדד הנגישות המשוקלל בערים השונות בישראל. עוד מגלים ממצאי המחקר כי משבר הקורונה פגע באופן קשה יותר באנשים עם מוגבלות – במדדי תעסוקה, קבלת שירותי בריאות, תחושת בדידות ועוד

לדו״ח המלא